Krew krew se Google

Pilih Entry anda

sekarang ada berapa orang sedang on9?

Anda tetamu ke

Friday, December 03, 2010

pengalungan manikayu 3

manikayu merupakan satu anugerah yang di terima oleh setiap pengakap yang berjaya menghabiskan modul modul latihan dan kursus. (sila rujuk link beastrovers).
tahniah di ucapkan kepada Big boss daerah batang padang, Tuan Amiruddin baki kerana telah di kalungkan manikayu 3 (3 manik) oleh Yg berbahagia Dato Kaharudin, ketua pesuruhjaya pengakap negara di bukit merah Lake town resort

No comments:

Post a Comment

hipotesis